UVJETI I ODREDBE INTER CARS VIP PROGRAMA VJERNOSTI

1.   Inter Cars d.o.o. pokrenuo je program nagrađivanja registriranih kupaca Inter Carsa (dalje: VIP program vjernosti ). Program omogućava korisnicima da kupnjom određenih brandova  u Inter Carsu, skupljaju VIP bodove koje mogu zamijeniti za nagrade navedene u programu. Inter Cars zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, uz prethodnu obavijest korisnicima, promijeni ponudu nagrada. Inter Cars zadržava pravo da u potpunosti ukinu ili izmijene pojedine elemente VIP programa vjernosti, o čemu će korisnik biti na odgovarajući način obaviješten.

2.   U VIP programu vjernosti može sudjelovati svaka pravna osoba koja je u Inter Carsu registrirana kao kupac, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja se prijavi za sudjelovanje u VIP programu vjernosti na web stranici www.vip-intercars.hr. Prijava za sudjelovanje je besplatna.

3.   Načini prikupljanja nagradnih bodova, vrijednost nagradnih bodova kao i načini iskorištavanja podrobnije su opisani na www.vip-intercars.hr/faq kojoj stranici ćete moći pristupiti nakon registracije.

4.   Nagradni bodovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu.

5.   O svakoj izmjeni ovih Uvjeta, kao i promjeni pojedinih elemenata VIP program vjernosti, Inter Cars će korisnika obavijestiti na odgovarajući način. Aktualna Pravila dostupna su na internetskoj adresi www.vip-intercars.hr

6.   Podaci korisnika neće se zloupotrebljavati niti distribuirati trećim osobama.

7.   Sudjelovanjem u VIP programu vjernosti korisnik prihvaća ova pravila bezuvjetno.