Školovanja

Katalog   Školovanja

Bosch edukacija - Common Rail strani sustavi

Bosch edukacija - Common Rail strani sustavi

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / Autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacija - Common Rail sustavi Bosch

Bosch edukacija - Common Rail sustavi Bosch

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / Autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacija - Common Rail sustavi Bosch

Bosch edukacija - Common Rail sustavi Bosch

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / Autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacija - Downsizing /direktno benzinsko ubrizgavanje

Bosch edukacija - Downsizing /direktno benzinsko ubrizgavanje

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / Autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacija - ESI[tronic] 2.0

Bosch edukacija - ESI[tronic] 2.0

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Stručno osoblje autoservisa s malim ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacija - ESI[tronic] 2.0

Bosch edukacija - ESI[tronic] 2.0

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Stručno osoblje autoservisa s malim ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacija - Pass thru dijagnoza

Bosch edukacija - Pass thru dijagnoza

Trajanje: 1 dan   Polaznici: Stručno osoblje autoservisa s dobrim / ...
1360 VIP bodovi
Bosch edukacije - CAN Bus sučelje i umrežavanje

Bosch edukacije - CAN Bus sučelje i umrežavanje

Trajanje: 1 dan   Polaznici: Automehaničari / autoelektričari / ...
1219 VIP bodovi
Bosch edukacije - DPF filteri čestice čađe / Denoxtronic

Bosch edukacije - DPF filteri čestice čađe / Denoxtronic

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / Autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacije - Električna i hibridna vozila

Bosch edukacije - Električna i hibridna vozila

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacije - ESP sustavi

Bosch edukacije - ESP sustavi

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacije - Klima-uređaji

Bosch edukacije - Klima-uređaji

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacije - Komforna elektronika 1

Bosch edukacije - Komforna elektronika 1

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacije - Komforna elektronika 2

Bosch edukacije - Komforna elektronika 2

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi
Bosch edukacije - Osciloskop i ispitivanje senzora

Bosch edukacije - Osciloskop i ispitivanje senzora

Trajanje: 2 dana   Polaznici: Automehaničari / autoelektričari / ...
2438 VIP bodovi